• 0 342 3604372

Eğitim Bilimleri Bölümünün  temel amacı; Eğitim Programları ve Öğretim, Hayat Boyu Öğrenme, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dallarında açık olan lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmek ve eğitimin çeşitli alanlarında gereksinim duyulan uzmanları yetiştirmek ve Eğitim Bilimleri alanında yapılacak mesleki veya akademik çalışma ve araştırmalara öncülük etmektir.Ayrıca fakülte bünyesindeki tüm bölümlerde öğrenim gören öğrencilere öğretmenlik mesleğine ilişkin temel bilgiler verilmekte ve uygulamalarına danışmanlık yapılmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümünde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında toplam 1427 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunların 338'i Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında lisans öğrencisi olup bu anabilim dalında ayrıca 213 öğrenci lisans üstü öğrenim görmektedir.

Bunun yanında Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D'da 278, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi A.B.D'da 705, Hayat Boyu Öğrenme A.B.D'da 62, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme A.B.D'da 2 öğrenci lisans üstü öğrenimlerine devam etmektedirler.

Eğitim Bilimleri Enstitü Anabilim Dalı 1992 yılından beri yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etmektedir. Alan dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. Ayrıca enstitülerdeki doktora programlarına devam eden öğrencilere  Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri verilmektedir.

Bölümümüzde Bologna süreci kapsamında Farabi, Mevlana ve Erasmus öğrenci değişim programları faaliyet göstermektedir. Bu programlarla ilgili bilgi edinebilmek maksadıyla aşağıdaki akademisyenler görevlendirilmiştir:

Farabi Programı: Dr. Öğr. Üyesi İdris KAYA

Erasmus ve Mevlana Programı: Dr. Öğr. Üyesi Emrah Berkant PATOĞLU

 

Hakkımızda