• 0 342 3604372

Genel Bilgiler

 

"Doğada bir şey varsa, bir miktar vardır.

Bir şey bir miktar varsa, o şey ölçülebilir."

(Thorndike, 1918; McCall, 1939; Erkuş, 2003)

 

     Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümü altında 13.03.2013 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.   Anabilim Dalı lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Anabilim Dalı'nın lisans düzeyinde öğrencisi bulunmamaktadır. Eğitim fakültesi bünyesinde eğitim alan her öğrencinin, sınıf içi ölçme tekniklerini öğrenmesi ihtiyacı nedeniyle, fakülte bünyesinde açılan ölçme ve değerlendirme, istatistik ve araştırma yöntemleri dersleri anabilim dalımız tarafından yürütülmektedir.

 

     Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılmasıdır. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme yüksek lisansından mezun olan öğrenciler resmi ve özel kurumların ölçme ve değerlendirme birimlerinde ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca, Türkiye genelinde Ölçme ve Değerlendirme alanındaki yetişmiş eleman eksikliğinden dolayı öğretim elemanı olarak üniversitelerde görev alabilmektedirler. Bununla birlikte son yıllarda özellikle Tıp Eğitimi alanında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

     Tezsiz yüksek lisans programının amacı ise, öğrenciye ölçme ve değerlendirme alanında derin bir bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Mesleki gelişimine önem veren, ölçme değerlendirme alanında derinlemesine bilgi kazanmayı önemseyen ve sınıf içi ölçme değerlendirme faaliyetlerini geliştirmek isteyen eğitim alanındaki herkes bu programdan yararlanabilmektedir. Bu programdan mezun öğrenciler özel okul ve dershanelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürüten uzmanlar olarak görev yapabilmektedirler.

 

  Akademik Personel

 

  Doç. Dr. YEŞİM ÖZER ÖZKAN

 

  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı