• 0 342 3604372

BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİNE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU

I. Yarıyıl                                                                                                   

Ders Kodu

 

T

U

K

AKTS

EFMB101

Eğitime Giriş

2

0

2

3

EFMB103

Eğitim Sosyolojisi

2

0

2

3

AİİT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2

0

2

3

YDBİ 101

Yabancı Dil-I

2

0

2

3

TURK101

Türk Dili-I

3

0

3

5

EFGK101

Bilişim Teknolojileri

3

0

3

5

PDR101

Psikolojiye Giriş

3

0

3

5

PDR103

Kültürel Antropoloji

2

0

2

4

TDP 101

Toplumsal Duyarlılık Projesi I

1

0

1

1

GOS112

Temel Spor Uygulamaları

1

1

0

1

GOS118

Sağlıklı Yaşam ve Spor

1

1

0

1

                                       Toplam

20

1

19

 

II. Yarıyıl

Ders Kodu

 

T

U

K

AKTS

EFMB104

Eğitim Felsefesi

2

0

2

3

EFMB201

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

3

AİİT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

3

YDBİ102

Yabancı Dil-II

2

0

2

3

TURK102

Türk Dili-II

3

0

3

5

PDR102

Gelişim Psikolojisi I

2

0

2

4

PDR104

Fizyolojik Psikoloji

2

0

2

4

PDR106

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma

2

0

2

5

TDP 102

Toplumsal Duyarlılık Projesi II

1

2

2

2

 

Toplam

20

2

21

34

 

III. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

EFMB203

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

3

MB

Seçmeli 1

2

0

2

4

GK

Seçmeli 1

2

0

2

3

AE

Seçmeli1

2

0

2

4

PDR201

Gelişim Psikolojisi II

2

0

2

4

PDR203

Öğrenme Psikolojisi

2

0

2

4

PDR205

Sosyal Psikoloji

2

0

2

4

PDR207

Temel İstatistik

2

0

2

4

Toplam

16

0

16

30

 

IV. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

EFMB202

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

3

EFMB204

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

MB

Seçmeli 2

2

0

2

4

GK

Seçmeli 2

2

0

2

3

EFGK202

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

AE

Seçmeli 2

2

0

2

4

PDR202

Kişilik Kuramları

2

0

2

2

PDR204

Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları

2

0

2

2

EFMB312

Karakter ve Değer Eğitimi

2

0

2

3

PDR206

Test Dışı Teknikler

1

2

2

3

Toplam

18

4

20

30

 

 

V. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

EFMB304

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

3

EFMB302

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

3

MB

Seçmeli 3

2

0

2

4

GK

Seçmeli 3

2

0

2

3

AE

Seçmeli 3

2

0

2

4

PDR301

Davranış Bozuklukları-I

2

0

2

3

PDR303

Psikolojik Testler

1

2

2

3

PDR305

Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

2

0

2

3

PDR307

Psikolojik Danışma Kuramları

2

0

2

2

PDR309

Mesleki Rehberlik

2

0

2

2

Toplam

19

2

20

30

 

VI. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

EFMB303

Eğitimde Ahlak ve Etik

2

0

2

3

EFMB301

Sınıf Yönetimi

2

0

2

3

MB

Seçmeli 4

2

0

2

4

GK

Seçmeli 4

2

0

2

3

AE

Seçmeli 4

2

0

2

4

PDR302

Davranış Bozuklukları-II

2

0

2

2

PDR304

Psikolojik Danışma Becerileri

1

2

2

4

PDR306

Grupla Psikolojik Danışma

2

0

2

3

PDR308

Mesleki Rehberlik Uygulaması

1

2

2

2

PDR310

Manevi Danışmanlık

2

0

2

2

İNF398

Etkinliklere Katılım

0

2

1

1

Toplam

18

6

21

31

 

VII. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

EFMB405

Okullarda RPD Uygulamaları-I

2

6

5

10

EFMB403

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

2

0

2

3

MB

Seçmeli 5

2

0

2

4

AE

Seçmeli 5

2

0

2

4

PDR401

Aile Danışmanlığı

2

0

2

2

PDR403

Meslek Etiği ve Yasal Konular

2

0

2

2

PDR405

RPD’de Program Geliştirme

2

0

2

2

PDR407

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması-I

1

2

2

3

Toplam

15

8

19

30

 

VIII. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

EFMB406

Okullarda RPD Uygulamaları-II

2

6

5

10

MB

Seçmeli 6

2

0

2

4

AE

Seçmeli 6

2

0

2

4

PDR402

Çocuk Hukuku

2

0

2

3

PDR404

Travma Sonrası Psikolojik Danışma

2

0

2

3

PDR406

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

2

0

2

3

PDR408

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması-II

1

2

2

3

Toplam

13

8

17

30

 

 

 

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Saat

Yüzde

MB: Meslek Bilgisi

40

12

46

80

52

31

GK: Genel Kültür

26

2

27

42

28

18

AE: Alan Eğitimi

68

12

74

118

80

51

Toplam

134

26

147

240

160

100

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

EFMB101 Eğitime Giriş

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

 

EFMB103 Eğitim Sosyolojisi

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

 

AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

 

YDBİ101 Yabancı Dil 1

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

TURK101 Türk Dili 1

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

 

 

EFGK101 Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

 

PDR101 Psikolojiye Giriş

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vb.); psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.); psikolojinin biyolojik temelleri, zekâ ve kuramları, duyum ve algılama, bellek; kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.

 

PDR103 Kültürel Antropoloji

Antropolojinin temel konuları ve kültür kavramı; kültürel antropolojinin tarihçesi ve kültürel değişme, kültür ve değerler, kültürün ilişkili olduğu kavramlar (dil, ekoloji, üretim biçimleri ve ekonomi), toplumsal cinsiyet, evlilik, aile, akrabalık ve soy sistemleri; sosyal organizasyonlar ve törenlerin simgesel anlamı; din antropolojisi, iletişim, ekonomi, eğitim, film ve fotoğrafçılık, tarih, gazetecilik, hukuk, dil bilim, edebiyat, tıp, siyaset bilimi ve sosyoloji olmak üzere farklı alanların ders kapsamında ve RPD çerçevesinde ele alınması.

 

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I                                                                       

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmak. 

 

II. YARIYIL

 

EFMB104 Eğitim Felsefesi

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, 5 varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

 

 

EFMB201 Öğretim Teknolojileri

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

 

AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

 

YDBİ102 Yabancı Dil 2

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

 

TURK102 Türk Dili 2

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

 

PDR102 Gelişim Psikolojisi 1

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, gelişimi etkileyen faktörler: kalıtsal faktörler, çevresel faktörler, tarihsel zaman faktörü; gelişim kuramları: Freud’un psiko-seksüel gelişim kuramı, Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı, Maslow’un kişilik gelişimi kuramı, Levinson’un gelişim kuramı, ekolojik yaklaşım (Bronfenbrenner); doğum öncesi gelişim, çocukluk döneminde bedensel gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi; ergenlik döneminde bedensel gelişim, ergenliğe özgü gelişim görevleri, ergenlikte bilişsel gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve psiko-sosyal gelişim.

 

PDR104 Fizyolojik Psikoloji

Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri; organizmanın fizyolojisi ve anatomisi, davranım mekanizmaları, duyu işlevleri, motor işlevler ve duygular, güdü ve güdünün fizyolojik temelleri, işlevsel bozukluklar ve bu bozuklukların nedenleri.

 

PDR106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma

RPD’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, RPD’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici-çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; RPD’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).

 

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II 
Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmak.

 

III. YARIYIL

EFMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

 

PDR201 Gelişim Psikolojisi 2

Yetişkinliğe geçiş (beliren yetişkinlik); genç yetişkinlik döneminin temel özellikleri, genç yetişkinliğe özgü gelişim görevleri, genç yetişkinlik döneminde yakın ilişki kurma, genç yetişkinlik döneminde çalışma yaşamına uyum; orta yetişkinlik döneminin temel özellikleri, orta yetişkinliğe özgü gelişim görevleri ve karşılaşılabilecek sorunlar, orta yetişkinlikte bedensel gelişim, orta yetişkinlikte bilişsel gelişim, orta yetişkinlikte kişilik gelişimi, orta yetişkinlikte psiko-sosyal gelişim; yaşlılık döneminin temel özellikleri, yaşlılık dönemine özgü gelişim görevleri, yaşlılık döneminde bedensel gelişim, yaşlılık döneminde kişilik gelişimi, yaşlılık döneminde bilişsel gelişim ve yaşlılık döneminde psiko-sosyal gelişim.

 

PDR203 Öğrenme Psikolojisi

Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen (öğrenen, öğrenme malzemesi, öğrenme stratejisi, öğrenme ortamı ile ilgili) etkenler, öğrenme kuramları (davranışçı yaklaşım, bilişsel yaklaşım, hümanist yaklaşım), etkili öğrenme yöntem ve teknikleri.

 

PDR205 Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji alanı ve araştırma yöntemleri; sosyal algı ve sosyal biliş, tutumlar ve tutum değişimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; sosyal davranışı etkileyen psikolojik süreçler, sosyal etki ve uyma, grup dinamikleri, kişiler arası ilişkiler.

 

PDR207 Temel İstatistik

İstatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi, betimsel istatistik, olasılık hesapları, olasılık dağılımları, parametrik ve nonparametrik hipotez testleri, korelasyon ve türleri, basit doğrusal ve çoklu regresyon analizleri, t testleri, varyans analizi ve bu istatistiklerin paket programlarında uygulanması.

 

IV.YARIYIL

 

EFMB202 Türk Eğitim Tarihi

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin 8 temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

 

EFMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

 

EFGK202 Topluma Hizmet Uygulamaları

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

 

PDR202 Kişilik Kuramları

Kişilikle ilgili temel kavramlar, kişiliğin gelişimi, uyum ve ruh sağlığı; kişilik kuramlarının özellikleri ve karşılaştırılması, kişilik kuramlarının alan uygulamaları ile ilişkilendirilmesi.

 

PDR204 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları

Normallik, anormallik kavramlarının değişik bakış açıları ile ele alınması, tanılama sistemleri ve tanılama sistemlerinde uyum bozukluğu kriterleri, uyum bozukluklarının tanılanmasında ayırıcı tanı kriterleri (travma sonrası stres bozukluğu, karşı gelme bozukluğu, davranım bozukluklarından ayrılan yönleri), uyum bozukluklarının yaş dönemlerine göre ele alınmasının nedenleri, uyum bozukluklarında koruyucu faktörler ve risk faktörleri; ilk çocukluk dönemi, ikinci çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, genç yetişkinlik dönemi, yetişkinlik dönemi, yaşlılık dönemi uyum bozuklukları ve bunlarla başa çıkma.

 

EFMB312 Karakter ve Değer Eğitimi

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

 

PDR206 Test Dışı Teknikler

Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vaka incelemesi, vaka kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlik ve güvenirlikle ilgili çalışmalarının yapılması.

 

 

V. YARIYIL

 

EFMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

 

EFMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

 

PDR301 Davranış Bozuklukları 1

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen davranış bozukluklarının nedenleri, sınıflandırılması, tanı ölçütleri ve DSM V tanı ölçütlerine göre çocuk ve ergenlerde görülen davranış bozuklukluları, müdahale yöntemleri ve klinik gözlem.

 

PDR303 Psikolojik Testler

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zekâ testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

PDR305 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Psikolojik danışma süreci ve evreleri, psikolojik danışma sürecinde terapötik koşullar ile temel ve ileri psikolojik danışma becerilerinin önemini ve işlevini kavrama, terapötik koşulları oluşturabilme ve psikolojik danışma ilişkisi kurabilme; temel psikolojik danışma becerilerini kullanabilme, ele alınan konular ile ilgili örnek uygulamalar.

 

PDR307 Psikolojik Danışma Kuramları

Ana akım psikolojik danışma kuramları, bu kuramların temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; ana akım psikolojik danışma kuramları çerçevesinde danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırmaya ilişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamalar.

 

PDR309 Mesleki Rehberlik

Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı ile ilgili temel kavram ve ilkeler; kariyer gelişim sürecini etkileyen psikolojik faktörler, kariyer gelişim sürecini etkileyen diğer faktörler, kariyer danışmanlığında psikodinamik ve gelişimsel yaklaşımlar, Türkiye’de Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı.

 

VI. YARIYIL

EFMB303 Eğitimde Ahlâk ve Etik

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

 

EFMB301 Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

 

PDR302 Davranış Bozuklukları 2

Farklı kuramlara göre davranış bozukluklarının tanımı ve nedenleri; klasik sınıflandırma ve DSM V tanı ölçütleri, DSM V tanı ölçütlerine göre erişkinlerde görülen davranış bozuklukluları, müdahale yöntemleri ve klinik gözlem.

 

PDR304 Psikolojik Danışma Becerileri

Psikolojik danışma sürecinde oturumları yönetme, danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırma, amaç oluşturma, ileri psikolojik danışma becerilerini kullanma, strateji belirleme ve müdahale seçme, sonlandırma ve izleme konularında gerekli olan bilgi ve beceriler, ele alınan konular ile ilgili uygulamalar.

 

PDR306 Grupla Psikolojik Danışma

Grupla psikolojik danışmayla ilgili temel kavram ve ilkeler; grupla psikolojik danışma süreci; grupla psikolojik danışma beceri ve teknikleri, grubun evreleri, farklı sorunlara ve yaş dönemlerine yönelik gruplar.

 

PDR308 Mesleki Rehberlik Uygulaması

Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme; kariyer gelişim programları hazırlama ve uygulama; bireyle ve grupla kariyer psikolojik danışmanlığı yapma.

 

İNF398 Etkinliklere Katılım

Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek kültürel, bilimsel, sportif ve sanatsal alanlarda konferans, kongre, panel, söyleşi, tiyatro-gösteri, konser, film gösterimi, turnuvalar (futbol, satranç vb.) gibi etkinliklere katılım.

 

PDR310 Manevi Danışmanlık

Manevi danışmanlıkla ilgili temel kavram ve ilkeler; maneviyat, ahlak, psikolojik danışma ve psikoterapi; çok kültürlü danışma bağlamında manevi danışmanlık, din ve maneviyatın evrensel değerleri; inanç, ahlak ve kimlik gelişimi; manevi danışmanlığın dini (teolojik), felsefi, sosyolojik ve psikolojik temelleri; tek tanrılı dinlerde ve doğu dinlerinde yardım ilişkileri; manevi danışmanlık bağlamında yas, duygusal düzenleme, bilinçli farkındalık, iyi-oluş, diğerkâmlık, affedicilik, direnç, otantiklik; manevi ölçümleme vd. kavramlar; manevi danışmanlıkta etik.

 

VII. YARIYIL

EFMB405 Okullarda RPD Uygulamaları 1

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal RPD etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması; çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

 

EFMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yaklaşımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi.

 

PDR401 Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığında temel kavramlar ve ilkeler, sistemik aile yapısı, fonksiyonel-fonksiyonel olmayan aile yapısı, aile yaşam döngüsü, aile danışmanlığı kuramları ve bu kuramların aile danışmanlığına yansımaları; aile danışma sürecinin evreleri, evlilik ve boşanma, boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi.

 

PDR403 Meslek Etiği ve Yasal Konular

RPD alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları; mesleki etiğe uygun karar verme; danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

 

PDR405 RPD’de Program Geliştirme

Eğitimde program geliştirme, temel kavramlar, modeller; okul RPD programları ile ilişkisi, okul RPD programlarının tarihçesi ve okul RPD program modelleri, okul RPD programlarının planlanması, okul RPD programlarının tasarlanması ve program etkinlikleri (hizmetler); okul RPD programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi; psiko-eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

 

PDR407 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1

Süpervizyon altında psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

 

VIII. YARIYIL

EFMB406 Okullarda RPD Uygulamaları 2

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal RPD etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması; çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

 

PDR402 Çocuk Hukuku

Çocuğun korunması kavramı, çocuk hukukunun konusu ve özellikleri, çocuk hakları kavramı, dünya hukukunda çocuk haklarının tarihsel gelişimi, uluslararası anlaşmalarda çocuk hakları, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkeleri, Türk Hukuk Sistemi’nde çocuk ve hukuki durumu, kamu hukukunda çocuğun korunması, özel çocuk hukuku, sosyal yardım ve güvenlik, eğitim ve iş hukukunda çocuğun ele alınması, psikolojik danışmanların çocuk haklarını koruma görevleri, yasal süreci devam eden çocuklarla ilgili psikolojik danışmanların rol ve işlevleri.

 

PDR404 Travma Sonrası Psikolojik Danışma

Travmanın tanımı, kapsamı ve türleri (doğal afetler, insan eliyle yaratılmış travmalar, vekaleten travma, ikincil travma vb.); travma sonrasında çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde görülebilen tepkiler ve bunları etkileyen etmenler, travma yaşantısının bireysel, ailevi ve toplumsal sonuçları, travmanın neden olduğu olası psikolojik bozukluklar (travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu vb.); travmanın insanlarda yol açtığı olumsuz etkileri önlemeye yönelik yaklaşımlar ve müdahale yöntemleri; travmayla ilişkili yürütülen devlet politikaları ve travma mağduru ile çalışırken dikkate alınacak hukuki temeller, travmaya maruz kalmış kişilerle çalışacak psikolojik danışmanın nitelikleri ve yeterlilikleri.

 

PDR406 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre RPD alanından seçtikleri konularda kapsamlı projeler hazırlamaları ve sunmaları.

 

PDR408 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2

Süpervizyon altında belirli bir psikolojik danışma yaklaşımı/modeli çerçevesinde psikolojik danışma beceri, teknik ve müdahalelerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma

 

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ

EFMB207 Çocuk Psikolojisi

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi.

 

EFMB206 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.

 

EFMB311 Eleştirel ve Analitik Düşünme

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

 

EFMB306 Eğitimde Drama

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

 

EFMB407 Karşılaştırmalı Eğitim

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar

 

EFMB410 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

 

EFMB205 Açık ve Uzaktan Öğrenme

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

 

EFMB209 Eğitim Hukuku

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

 

EFMB208 Eğitim Antropolojisi

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

 

EFMB210 Eğitim Tarihi

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

 

EFMB305 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

 

EFMB307 Eğitimde Program Geliştirme

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

 

EFMB309 Eğitimde Proje Hazırlama

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

 

EFMB308 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

 

EFMB310 Kapsayıcı Eğitim

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

 

EFMB409 Mikro Öğretim

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

 

EFMB411 Müze Eğitimi

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

 

EFMB413 Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

EFMB408 Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğünün tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması: Eğitsel, psikolojik, tıbbi etmenler; yaygınlık ve görülme sıklığı; öğrenme güçlüğünün nedenleri; erken müdahale; müdahaleye tepki modeli; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanağı olan uygulamalar; okuma, yazma ve matematik becerilerini destekleme; akademik olmayan becerileri destekleme.

 

EFMB412 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği

ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

 

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ

EFGK205 Bilim Tarihi ve Felsefesi

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; aydınlanma çağında bilim ve felsefe; bilimlerin sınıflandırılması; bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

 

EFGK210 İnsan İlişkileri ve İletişim

İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.

 

EFGK305 Medya Okuryazarlığı

Bilgi okuryazarlığı; internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı; sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri; bilgi yayma ve yanıltma gücü; haber yayma gücü; medya ve algı yönetimi; medya ve internete yönelik hukuki haklar ve sorumluluklar; telif hakkı; kişilik hakkı; bilgi gizliliği; gizlilik ihlali; medyada dil kullanımı; haberlerin değeri ve nitelik analizi; popüler kültür; medyada kadın ve erkek rolleri; tüketim kültürü ve reklamlar; medyada stereotipleştirme.

 

EFGK304 Türk İşaret Dili

İşaret diliyle ilgili temel kavramlar; Türk işaret dili, tarihi ve özellikleri; Türk işaret dilinde harfler; ses bilgisi; işaretin iç yapısı, eşzamanlılık ve ardışıklık; ses bilgisi açısından el alfabesi; işaret dilinde şekil bilgisi, işaretin yapılanışı ve biçimlenişi; sözcük sınıfları ve zamirler; işaret dilinde söz dizimi; sözcük dizilişi, cümle türleri; soru cümleleri; işaret dilinde anlambilim; anlam ve gönderim, anlam türleri, deyimler; Türk işaret dili ile karşılıklı konuşma.

 

EFGK314 Diksiyon

Diksiyon dersi, yazı dilimizdeki sesler ve çıkış yerleri, vurgu tonlama konuşma hızı, ses yüksekliği, sesin perdelenmesi, ünlü uzunlukları, örnek metinlere dayalı uygulamayı içeren bir derstir.

 

EFGK201 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Temel kavramlar ve tanımlar; bağımlılık türleri (madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı vb.); bağımlılığın nedenleri; kişiyi madde bağımlılığı sürecine hazırlayan aile, akran grubu ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; bağımlı çocuk, ergen ve yetişkinlerde iletişim becerileri; bağımlılıkta sosyal hizmetin rolü; bağımlılık ile ilgili modeller; bağımlılığı önleme çabası; bağımlılığın sonuçları; bağımlılık ile mücadelede ulusal politika ve strateji yöntemleri; yeniden uyum süreci.

 

EFGK203 Beslenme ve Sağlık

Doğal ve sağlıklı beslenme; obezite ile mücadele; gıda katkı maddeleri; sağlıklı yaşam ve egzersiz; büyüme ve gelişme; sağlıklı cinsel yaşam; bağımlılıkla mücadele (tütün, alkol, madde bağımlılığı vb.); trafik, afet ve ilkyardım.

 

EFGK207 Bilim ve Araştırma Etiği

Bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştırma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili etik sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayın etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat ve kurullar; etik ihlallerin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştırma, yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemler.

 

 

EFGK204 Ekonomi ve Girişimcilik

Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama.

 

EFGK206 Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması.

 

EFGK208 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

İnsan hakları kavramı ve tarihi gelişimi; insan haklarının türleri; demokrasi anlayışları, ilkeleri, yaklaşımları ve insan hakları; demokrasi eğitimi ve demokratik eğitim; aile ve demokrasi eğitimi; insan hakkı olarak eğitim; okulöncesi eğitim ve demokrasi eğitimi; ilkokul eğitim programı ve demokrasi eğitimi; orta öğretimde demokrasi eğitimi; yükseköğretim ve demokrasi eğitimi; demokratik okul ve sınıf ortamı.

 

EFGK301 Kariyer Planlama ve Geliştirme

Kariyer kavramı, kariyer planlama ve aşamaları; bireysel kariyer gelişimi, kariyer stratejisinin oluşturulması; kariyer planlama modeli, ilgili öğretmenlik alanlarında kariyer seçenekleri; özgeçmiş hazırlama ve özgeçmiş çeşitleri, CV formatı ve örnekleri, CV hazırlamada dikkat edilecek noktalar; kapak yazıları, tanıtım mektupları, iş görüşmesi, amaçları, yöntem ve türleri, görüşmeye hazırlık ve görüşme aşamaları; görüşmelerde karşılaşabilecek durumlar; soru tipleri, vücut dili-bedensel işaretler.

 

EFGK303 Kültür ve Dil

Dil ve kültürle ilgili temel kavramlar; kültürün kaynakları ve öğeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum; bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi; kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma, toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı; ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok dillilik ve çok kültürlülük.

 

EFGK307 Mesleki İngilizce

Temel İngilizce okuma-yazma-dinleme becerileri; çocuk gelişimi ve evreleri ile ilgili temel kavramlar; temel eğitim ve ortaöğretimle ilgili temel kavramlar; eğitim bilimleri ile ilgili temel kavramlar; öğrenci-ebeveyn-öğretmen arasında diyalog örnekleri; akademik içerikli metinleri dinleme ve anlama teknikleri (youtube, teachertube, tedx konuşmaları vd.); profesyonel gelişim amaçlı sözel beceriler (kelime bilgisi, kalıplar vd.); yazma becerileri (dilekçe yazma, rapor hazırlama, cv oluşturma, kısa mesaj yazma, ders hedefleri oluşturma vd.); okuma becerileri (web 2.0 araçları kullanarak yazılı metinleri okuma vb.); ilgili öğretmenlik alanında çeviri çalışmaları.

 

EFGK309 Sanat ve Estetik

Sanat, güzel sanatlar, zanaat ve kültür; sanat ve eğitim; sanat, yaratıcılık ve sanat eseri; sanat felsefesi ve estetik; sanat ve estetik kuramları; sanat eleştirisi; sanat tarihi, modernlik öncesi, modern ve post-modern dönemlerde sanat; sanat ve toplumsal bağlam; sanat ve gündelik hayat; Türk-İslam sanatı-estetiği ve sanat eserleri; toplumsal değişme sürecinde sanat ve zanaatçının konumu; Türkiye’de sanatın gelişimi; günümüzde sanat anlayışları; medeniyet inşası ve sanat; sanat, estetik ve ahlak.

 

EFGK302 Türk Halk Oyunları

Folklorun tanımı; ritim ve algılama çalışmaları, oyun ve halk oyunu- figür çalışmaları; halk oyunlarında yöresel farklılıklar figür çalışmaları, yöresel figürler, bar türü yöresel figür öğrenme, halay ve kaşık türü yöresel figür öğrenme, horon ve karşılama türü yöresel figür öğrenme, zeybek türü yöresel figür öğrenme; öğrenilen oyunların, tavrı ve oynanış şekilleri hakkında çalışmalar; halk oyunlarının sahnelenmesi, sahneleme türleri ve farklılıkları

 

EFGK306 Türk Kültür Coğrafyası

Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması.

 

EFGK308 Türk Musikisi

Orta Asya ve Anadolu’da yaşayan Türk topluluklarına ait müzik unsurları, Türk mitolojisi (insan, yaradılış, dini ritüeller ve bayramlar vb.), Türk Halk Müziği repertuarındaki mitolojik unsurlar, Türk Devlet ve Topluluklarında var olan müzik türleri, tarihi süreç içinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Musikisinin gelişimi; müzikle ilgili farklı gelenek ve üslupların karşılıklı etkileşimi; çalgılar, besteciler, icracıları ve örnek eserleri ile birlikte incelenmesi.

 

EFGK310 Türk Sanatı Tarihi

Hun Sanatı’ndan, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine kadar sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenir; Cumhuriyet Dönemi Sanatı’ndan başlayarak günümüz Türk sanat eserleri ve sanatçıları.

 

 

 

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER

 

PDR209 Çocuk İstismarı ve İhmali

Çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin temel kavramlar; çocuk hakları, kuramlar ve modeller, çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk üzerindeki etkileri, terapötik yardım süreci; çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin psiko-eğitsel programlar, çocuk istismarı ve ihmaline ilişkin yasalar, çocuk istismarı ile ilgili araştırmalar.

 

 

 

PDR208 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

Yetişkinlik tanımı, yetişkinlerin özellikleri, okul RPD hizmetleri ve yetişkinler, yetişkin öğrenmesi, karşılaşılan başlıca sorunlar, yetişkin eğitimcisinin özellikleri, yetişkin eğitiminin ilkeleri, program türleri ve örnekler, öğretim yöntem ve teknikleri ve ortam düzenlemesi.

 

PDR311 Grup Rehberliği

Grup süreci ile bir gruba bilgi ve becerilerin kazandırılması için gereken teknik ve beceriler, grup rehberliği programlarının incelenmesi ve bir grup rehberliği programı geliştirme ve uygulama.

 

PDR312 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma

Çocuk ve ergenlerin gelişim özellikleri ve psikolojik danışma sürecine yansıması; çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma sürecinde ilke ve teknikler; psikolojik danışma sürecini planlama, psikolojik danışma oturumunu yapılandırma ve yönetme; çocuk ve ergenlerle çalışırken etkili olan psikolojik danışma kuramları, çocuk ve ergenlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma, farklı çocuk ve ergenlerle psikolojik danışma, boşanma süreci/sonrası psikolojik danışma, etik ve yasal konular.

 

PDR409 Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Çalışma hayatının sosyo-ekonomik ve politik sistemlerle ilişkisi; endüstri psikolojisi ve çalışma alanı; grup ve grup davranışlarıyla işletmelerde iş ve iş görenler arasındaki iletişim düzenleri, motivasyon, verimlilik, endüstriyel demokrasi ve yönetime katılma sorunları ve bunların bilimsel yöntemlerle incelenmesi.

 

PDR410 Kısa Süreli Psikolojik Danışma

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal terapi modelleri ve kısa süreli terapi tarihçesi; çözüm odaklı psikolojik danışma ilke ve teknikleri, çözüm odaklı psikolojik danışma oturumlarının yapılandırılması, kullanılan teknikler, çocuk ve ergenlerle çözüm odaklı psikolojik danışma.

 

PDR210 Cinsel Sağlık Eğitimi

Bedensel, duygusal ve toplumsal açıdan sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan cinsel bilgiler; yanlış bilgiler ve inanışlar; önlemler; farklı cinsel davranışlar; tutum ve değer oluşturma; karar verme; güvenli cinsel davranışları tanımlayabilme.

 

PDR211 Duyuşsal Eğitim

Duyuş tanımı, duyuşsal alan sınıflaması, duyuşsal alan basamakları: alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, tutum ve davranış hâline getirme; duyuşsal eğitim yaklaşımları, duyuşsal eğitimin uygulanması, duyuşsal eğitimde RPD’nin yeri ve önemi.

 

PDR313 Krize Müdahale

Krize müdahale ve kriz tanımı, krizi oluşturan etkenler, krize müdahale model ve teknikleri, kriz mağdurlarının tepkileri, çocukluk ve ergenlikteki krizler, krizi önleyici çalışmalar, intihar değerlendirmesi, bireyler ve gruplar için gelişim düzeylerine uygun müdahale yöntemleri.

 

PDR411 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma

Kültür, kültüre duyarlı psikolojik danışma uygulamalarının tarihçesi; kültüre duyarlı psikolojik danışma uygulamalarının gelişme gerekçeleri; kültüre duyarlı psikolojik danışma yetkinlikleri; kültüre psikolojik danışma uygulamaları.

 

PDR314 Okulda Ruh Sağlığı

Ruh sağlığının tanımı ve ilişkili kavramlar; psikoloji ekollerine göre ruh sağlığı, okulda ruh sağlığını etkileyen faktörler, okulda ruh sağlığı ve insancı eğitim anlayışı; gelişim dönemlerine göre okulda ruh sağlığı; bilişsel ve duyuşsal öğrenmeler ve ruh sağlığı ilişkisi.

 

PDR315 Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma

RPD'nin önleyici misyonu ve temel ilkeleri; önleme düzeyleri, önleme kuramları, risk ve koruyucu etmenler, temel yaşam becerileri ve pozitif genç gelişimi programları; şiddet-zorbalık, cinsel istismar, teknoloji ve madde kötüye kullanımı, intihar, okul terki, danışmanlık tedbirleri ve raporların hazırlanması.

 

PDR212 Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi

Özel yetenekli ve üstün zekâlı çocukların temel özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan ölçeklerin tanıtılması, özel yetenekli çocuklara uygun önleyici RPD hizmetleri, bireysel eğitim ve danışma programı hazırlamada dikkat edilecek hususlar ve uygulama örneklerinin tanıtımı

 

PDR213 RPD’de Konsültasyon

Okul danışmanlığı ve konsültasyon hizmetleri, konsültasyon ilke ve teknikleri; ailelere ve öğretmenlere yönelik konsültasyon hizmetlerinin uygulanması, konsültasyon hizmetleri ile ilgili etkililik çalışmalarının incelenmesi, okul yönetimi ile iş birliği.

 

PDR214 Sosyal Beceri Eğitimi

Sosyal beceri ile ilgili kavramlar, sosyal becerileri oluşturan unsurlar, sosyal beceri kazandırılması, sosyal beceri modelleri ve ölçülmesi, güç insanlarla baş etmede sosyal beceriler; duyuşsal anlatımcılık, duyuşsal duyarlık, duyuşsal kontrol; sosyal anlatımcılık, sosyal duyarlık ve sosyal kontrol.

 

PDR412 Uygulamalı Davranış Analizi

Öğrenme kuramları, uygulamalı davranış analizinin temel ilkeleri, hedef davranışların belirlenmesi, veri kayıt teknikleri, grafik çizme ve yorumlama, pekiştirme, ipucu ve türleri, şekil verme, sembol, problem davranışların değerlendirilmesi ve uygun olmayan davranışların azaltılması.

 

PDR316 Yaratıcı Drama

Temel kavramlar, yaratıcı dramanın tarihsel gelişimi; bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik yaratıcı drama sürecinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, alana yönelik olumlu tutum geliştirilmesi.

 

PDR413 Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri

Yeni ve farklı psikolojik danışma yaklaşım ve modelleri, bu yaklaşım ve modellerin temelini oluşturan kavram, ilke ve teknikler; söz konusu yaklaşım ve modeller çerçevesinde danışan sorunlarını değerlendirme ve kavramlaştırmaya ilişkin bilgi sahibi olma ve örnek uygulamalar.

 

PDR414 Aile Danışmanlığı ve Etik

Aile danışmanlığında etik ilkeler ve genel uygulama standartları, özel alanlarla ilgili etik kurallar, meslekî etiğe uygun karar verme, danışan hakları, aile danışmanının sorumlulukları, yasal sorunlar.

 

PDR215 Aile İçi İlişkiler ve İletişim

Aile yapısı ve etkileşim örüntüleri, ailede etkili iletişim becerileri, temel iletişim becerileri, ben-sen-biz dilleri, aile üyelerinin uygun olmayan iletişim dilleri, eşler arası iletişim, ebeveyn-çocuk iletişimi ve aileye yönelik iletişim eğitimi.

 

 

 

PDR216 Aile İçi Şiddet

Aile yapısı ve işlevsel olmayan aile örüntüleri; şiddet türleri ve belirtileri, ensest, şiddet mağduru aile üyesine destek, zorba aile üyesine danışmanlık tedbiri; aile içi şiddet türleri, aile içi şiddetin nedenleri ve sonuçları, aile içi şiddetin yaygınlığı; birincil, ikincil ve üçüncül önleme konuları.

 

PDR317 Ailede Bağımlılık Eğitimi

Bağımlılık nedenleri, türleri ve evreleri; bağımlılıkta tedavi süreci; bağımlı aile üyesine medikal destek, hukuksal süreç, denetimli serbestlik süreci, bağımlı aile üyesine danışmanlık tedbiri, sistemik aileye destek süreci, narkolog, psikiyatrist ve aile danışmanı koordinasyonu.

 

PDR318 Ana-Baba Eğitimi

Pedagoji-andragoji farklılıkları, yetişkin öğrencilerin temel özellikleri; anne-baba eğitimi türleri, anne-baba eğitiminin tarihçesi, anne-baba eğitiminde etkililik çalışmaları, anne-baba eğitimi düzenleme ilkeleri, konuları, ana-baba tutumları, sağlıklı aile içi iletişim ve disiplin yöntemleri.

 

PDR415 Boşanma ve Boşanma Arabuluculuğu

Boşanma sürecinde yaşanan problemler, boşanma süreci modelleri, boşanmanın etkisi, boşanmada yaşanabilecek olası şiddet, boşanma sürecinde eş ve çocuklara psikolojik destek, boşanma sonrası uyum sürecinde psikolojik danışma ve boşanma sürecinde arabulucu avukat ile koordinasyon.

 

PDR319 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma

Evlilik öncesi dönem ve romantik ilişkiler, eş seçimi ve eş seçimini etkileyen faktörler, eş seçim kuramları; evlilik öncesi bireysel psikolojik danışma, çift adayları ile psikolojik danışma, evlilik öncesi psiko-eğitim program örnekleri.

 

PDR416 Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı kuramlarının kültüre duyarlı olacak biçimde ele alınması; kuramların geliştirildiği kültürlerle yerel kültürel özelliklerin karşılaştırılması; aile ile çalışırken farklı kültürel arka planların bir zenginlik olarak ele alınabilmesi; psikolojik danışman yeterliklerinin uygulamalara yansıtılması.

 

PDR217 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Psiko-sosyal gelişim, toplumsal cinsiyet ve ilişkili temel kavramlar, kuramlar ve modeller; cinsiyet rolleri, kalıp yargılar, ölçekler ve yapılan araştırmalar; toplumsal cinsiyet ve eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanan gelişmeler, toplumsal cinsiyet ve psikolojik danışma süreci.

 

PDR218 Türk Kültüründe Aile ve Çocuk

Türk aile yapısı; farklı Türk devletlerinde çocuk yetiştirme ve çocuğun değeri; Anadolu'da aile kültürü, gelenek ve görenekler; geniş aile ile çekirdek aile etkileşimi; evlilik törenleri, cenaze merasimleri, toplulukçu kültüre duyarlı aile danışmanının rol ve görevleri.

 

PDR219 Yakın İlişkiler Psikolojisi

Yakın ilişki tanımı, kuramlar, yakın ilişkide süreçler ve önemli dinamikler, yakın ilişkilerde kapsamlı ve kültürel bakış açısı geliştirme, yakın ilişkilere başlama, sürdürme ve sonlandırma, ilişki problemi yaşayan danışanların sorunlarını kavramlaştırabilme.

 

PDR320 Bilgisayar Destekli Kariyer Danışmanlığı Sistemleri

İnternet üzerinden hizmet sunan yerli ve yabancı bilgi sistemleri ile bilgisayar tabanlı kariyer danışmanlığı programları; bu sistemlerin değerlendirilmesi, sistemlerin sahip olması gereken standartlar, sistemlerin etik standartlar çerçevesinde kullanılması konusunda bilgi ve beceri geliştirilmesi.

 

PDR220 Çalışma Sosyolojisi

Çalışma ve çalışma sosyolojisi kavramları, çalışma ilişkilerinin tarihi, endüstriyel çalışma ve örgütler, iş bölümü ve teorileri, iş grupları ve işin toplumsal yapısı, endüstriyel iş ortamında iş ilişkileri, bilgi toplumları ve temel özellikleri, çalışma yaşamının güncel sorun alanları, yeni çalışma biçimleri.

 

PDR417 Dezavantajlı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı

Toplumda dezavantajlı durumda olan, azınlık ve farklı özellikleri olan gruplara (örneğin göçmenler, özürlüler, hükümlüler, emekliler vd.) yönelik olarak yapılacak bireysel ve grupla kariyer müdahale programları hazırlama ve uygulama konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanma.

 

PDR418 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

İş ve örgüt alanı ile ilgili sorunlara bilimsel temelli çözümler üretmek amacıyla bireylerin davranışlarının çalışma ortamında incelenmesi; iş yerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli sosyal ve psikolojik süreçler; niceliksel yöntemlerle çalışanların davranışlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.

 

PDR419 İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları kavramının evrimi, örgütlerin üç temel kaynağı ve ilişkisi; personel seçimi, liderlik, ekip kurma ve yönetme, inovasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yönetim ekonomisi, iletişim teknikleri ve geliştirme, kriz yönetimi, bütçeleme ve para yönetimi, dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi.

 

PDR420 İş Analizi ve Performans Değerlendirmesi

İş, meslek ve kariyer tanımı, iş analizi teknikleri, performans değerlendirme, işletme yönetimi ve iş analizinin önemi, işin temel özelliklerinin analizi, farklı pozisyonlar için iş analizi, kullanılan ölçütler, etkililik değerlendirmesi, verimlilik ölçümü, örgüt kariyer planlaması ve iş görenlerin iş analizi.

 

PDR421 İş ve Meslek Danışmanlığı

İşletme yönetimi, personel seçiminde kullanılan teknikler; örgütün kariyer planlaması, kariyer geliştirme, performans değerlendirme ve yönetimi; işgören ve yöneticilerin kişisel gelişimine destek verici eğitimler (zaman yönetimi, etkili iletişim, çatışma çözümleme, duyarlık eğitimi, liderlik eğitimi,

vb.).

 

PDR422 Kariyer Bilgi Kaynakları

Kariyer planlama süreci, kariyer danışmanlarının süreçteki sorumlulukları, meslek kararı veren kişilerin bilgi kullanma yöntemleri ve bilginin niteliğini değerlendirmede kullanılabilecek ölçütler, işgücü piyasası, kamuya ve özel sektöre ait temel bilgi kaynakları ve belli başlı meslek sınıflandırma sistemleri.

 

PDR423 Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri

Mülakat teknikleri, personel seçiminde uyulması gereken kurallar; örgütsel kariyer planlama; iş tanımları, mülakat teknikleri ve mülakatta uyulması gerekli kurallar.

 

PDR424 Okullarda Yaşam Kariyeri Gelişimi

Öğrencilerin gelişim özellikleri ve görevlerine uygun olarak karşılaşabilecekleri yaşam olaylarına, yaşam mekânlarına ve rollerine hazırlanmalarını destekleyecek RPD müdahale programlarının planlanması ve uygulanması; kariyer görüşmesi planlama ve uygulama, grup programları hazırlama.

 

PDR321 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi

Bireyin ve iş yaşamının sürekli ve öngörülemez bir şekilde değişimine dayalı olarak kariyer gelişiminin dinamik bir süreç olarak ele alınması; yaşam boyu kariyer gelişimi konusunda benimsenecek yaklaşım ve yardım hizmetleri; eğitim ve endüstri kurumlarında uygulanabilecek stratejiler.

 

 

GENEL VE ORTAK SEÇMELİ DERSLER (GOS***)

 

GOS110 Briç (1-1)0 AKTS:1

Briçe giriş, tarihçe, temel kavramlar, artırma, oyun, puan sayma, açılış konuşmaları, artırmanın amaçları, bir sanzatü açışına yanıtlar, ek puanların sayılması, bir renk açılışına yanıtlar, açanın rebidleri, deklaranın oyunu, üste konuşmalar, uyandırma konturları, iki terfi açışı, zayıf konuşmalar, santazü yapısı, stayman konvansiyonu, minör renk yanıtları, yükselmeden sonraki konuşmalar, şilem konuşmaları, savunma oyunu.

 

GOS111 Satranç (1-1)0 AKTS:1

Satrancın tarihçesi. Satranca giriş: Kalenin, piyonun, vezirin, şahın, at ve filin hareketlerinin incelenmesi. Taşların alınışı. Büyük ve küçük rok hareketlerinin incelenmesi. Notasyonun tanımı. Aletlerin karşılaştırmalı değerleri. Zorunlu hamle. Açmaz, çifte şah çekme kavramlarının incelenmesi. Genel oyun kurallarının incelenmesi. Oyun kazanma ile ilgili temel çalışmalar: Açık ve kapalı hatların incelenmesi, piyon finalleri, kazanca giden yollar. Mat problemlerinin çözümü: Bir ve iki hamlelik mat problemlerinin incelenmesi.

 

GOS112 Temel Spor Uygulamaları (1-1)0 AKTS:1

Temel Spor Uygulamaları dersinin amacı, tarihçesi, sporun toplumdaki yeri ve önemi, spor türleri, spor sosyolojisi ve boş zaman eğitimi. Organizmanın spora hazırlanması, ısınma ve soğuma. Sağlıklı Yaşam ve sporun insan organizmasındaki etkileri. Antreman prensipleri. Yaşam boyu spor. Uygulamalar.

 

GOS113 İzcilik (1-1)0 AKTS:1

İzcilik teknik becerilerini uygular. İzciliğin kuralları. İzcilik ile ilgili temel becerilerin uygulanması.

 

GOS114 Bisiklet (1-1)0 AKTS:1

Günlük yaşam içerisinde sağlıklı yaşam için gereken spor ve egzersiz yapma alışkanlığı kazandırmak. Bisiklet sporunda temel tekniklerin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi. Bisiklet sporunun fizyolojik ve psikolojik faydalarının anlatımı.

 

GOS115 Dağcılık (1-1)0 AKTS:1

Dağcılık Tekniği ve teorisi konularına değinilecektir.

 

GOS116 Atıcılık (1-1)0 AKTS:1

Giriş: Temel atıcılık bilgileri ve terimleri. Atışta kullanılan silahlar, mühimmat ve ekipman. Atış emniyet tedbirleri. Atıcılık tipleri: Spor amaçlı atıcılık (Trap ve skeet), Av amaçlı atıcılık.

 

GOS117 Trekking (1-1)0 AKTS:1

Doğal alanlar, yürüyüşün faydaları. Doğa yürüyüşü nedir? Yürüyüş teknikleri. Yön bulma teknikleri. Malzemeler ve kullanma yöntemleri. İzcilik. Dağcılık. Nordikwalking hakkında bilgi. Doğa yürüyüşü planlama teknikleri.

 

GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor (1-1)0 AKTS:1

Beden eğitimi ve sporun kavramlarını;Fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının spor bilimi ile ilişkileri; Fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki; Fiziksel uygunluk ile ilgili kavramlar; Fiziksel uygunluğun önemi; Fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisi; Fiziksel uygunluğun geliştirilmesinde kullanılan temel antreman metotlarını tanıyabilme; Uygulamalar.

 

GOS121 Plastik Sanatlar (1-1)0 AKTS:1

Temel sanat eğitimi içerisinde yer alan kara kalem, desen, yağlı boya, heykel, rölyef, mask, büst ve baskı çalışmalarının uygulamalı olarak öğretilmesi.

 

GOS122 Sanat Tarihi (1-1)0 AKTS:1

Sanat ve Sanat Tarihi Nedir? Prehistorik Sanat. Kalkolitik ve Tunç Çağı Sanatı. Demir Çağı Sanatı. Mezopotamya Sanatı ve Mısır Sanatı. Doğu Sanatı. Yunan Sanatı. Roma ve Bizans Sanatı. Selçuklu Sanatı. Osmanlı Sanatı. Avrupa Sanatı. Rönesans Dönemi Sanat. Rönesans Sonrası Avrupa Sanatı. Modern Sanat Akımları.

 

GOS123 Müzik Dersi (1-1)0 AKTS:1

Seçmeli müzik dersi genel anlamında genel bir kültür edinmesini hedeflemiştir. Öncelikle öğrenci ile sanat ve estetik kavramları üzerine konuşulur ve tanımları yapılarak öğrencinin sanatın tanımına dair temel bilgileri alması sağlanır. Müzik sanatını tarihi ve kökeni itibarı ile müziğin yapısı hakkında öğrenciye bilgi verilir. Aynı zamanda ilk çağdan günümüze eserler öğrenciye dinletilerek öğrencinin duyumsama yolu ile bu kültürü edinmesi sağlanır. Batı müziği ve Türk müziği form ve yapıları hakkında konuşularak gerekli notlar öğrencilere verilir. Şarkı, Türkü, Dini musiki ve temel Türk müziği kavramları üzerine dinlemeler yapılır. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Dini Musikisi üzerine öğrenciye notlar verilir. Öğrenciler ile batı müziğinin temel formları olan Opera, Sonat ve Senfonik müzik kavramları dinletilerek temel tanımların olduğu notlar öğrenci ile paylaşılır. Çalgılar ve çalgı yapıları hakkında bilgiler verilir.

 

GOS124 Türk Halk Oyunları(1-1)0 AKTS:1

Genel dans bilgisi ve Türk halk danslarının tanım ve işlevleri, ritim bilgisi, temel adımlar, Türk halk danslarının yörelere göre dağılımı (Halay, Bar, Zeybek, Kaşık-Karşılama, Horon, Hora vb.) ve bu danslara örnek verilmesi. Halayların genel tanımı ve üçayak dansının müzikle uygulanması. Halay dans kümesi; Delilo dansının ritim ve müzikle uygulanması.Halay dans kümesi anlatımı, Düzayak dansının rıtim ve müzikle uygulanması. Zeybek dansının ve yöresinin genel tanımı; Harmandalı dansının ritim ve müzikle uygulanması. Seğmen dansının ve yöresinin genel tanımı; Seğmen dansının ritim ve müzikle uygulanması. Horon dansının ve yöresinin genel tanımı; Düz Horon dansının ritim ve müzikle uygulanması. Horon yörelerinden horon kurma düzeninin müzik ve ritimle uygulanması. Bar dans kümesinin ve yöresinin genel tanımı ve Atabarı Dansının ritim ve müzikle uygulanması. Kaşık Karşılama danslarının genel tanımı ve Yayla Yolları dansının ezgi ve ritimle uygulanması. Karşılama dans kümesinden Kasap Havası dansının ezgi ve ritimle uygulanması.

 

GOS131 Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları(1-1)0 AKTS:1

Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri, Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

 

GOS133 Yöresel Halk Oyunları(1-1)0 AKTS:1

Yöresel Halk Oyunları, tüm gelişim alanlarını destekleyen en önemli disiplinlerden biridir ve evrensel bir dildir. Yöresel Halk Oyunları dersinin genel amaçları, öğrencilerini estetik yönüyle geliştirmek, yaratıcılık ve yeteneklerini geliştirmek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası dans kültürlerini tanımak, kişisel ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

 

Ders adı                                                                                                                              Kredi                    AKTS

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

Seçmeli Ders                                                                                                                        3                              8

EB700-750          Seminer                                                                                                0                              0

EB800-851         Uzmanlık Alanı                                                                                    0                              0

EB598                   Yüksek Lisans Tezi                                                                             0                               0                         

EB500                   Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik                                         3                              6

EB503                   Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri                                            3                             8

EB510                   Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları                                          3                             8

EB519                   Grup Rehberliği                                                                                   3                             8

EB520                   Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik                                          3                             8

EB515                   Çocuk Ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar                                 3                             8

EB502                   Bireysel Psikolojik Danışma                                                            3                            8

EB504                   Grup Sürecinde Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri              3                            8

EB505                   Grup Sürecinde Psikolojik Danışma                                              3                            8

EB517                   Temel Psikolojik Danışma Becerileri                                             3                            8

EB518                   Krize Müdahale                                                                                  3                            8

EB561                   Araştırma Yöntemleri                                                                       3                            8

EB549                   Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları                                             3                            8

EB501                   Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri           3                            8

EB506                   Aile Danışmanlığı                                                                              3                             8

EB507                   Kariyer Danışmanlığı                                                                       3                             8

EB511                   Cinsel Sağlık Eğitimi                                                                         3                             8

EB512                   Endüstride Psikolojik Danışma                                                      3                             8

EB513                   Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik                                        3                             8

EB514                   Farklı Kültürlerde Psikolojik Danışma                                          3                             8            

EB516                   Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması                  3                             8

EB521                   Gelişim ve Öğrenme                                                                         3                             8

EB533                   İnsan İlişkileri ve İletişim                                                                 3                             8

EB534                   Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri                                      3                             8

EB535                   Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                   3                             8

EB536                   Rehberlik ve Psikolojik Danışma                                                    3                             8

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

 • EB501 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik  Danışma Hizmetleri                     

Okullarda rehberlik ve psikolojik  danışma hizmetlerinin örgütlenmesi, ilk öğretim ve orta öğretimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, gelişimsel rehberlik modeli, psikolojik danışma programları.

 • EB502 Bireysel Psikolojik Danışma        

Bireylere süpervizyon altında psikolojik danışma yapabilme becerisinin kazandırılması

 • EB503 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri.

 • EB504 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri    

Grupla  psikolojik  danışmanın  temel kavramları, grup süreci, grup sürecini etkileyen faktörler  ve grupla  psikolojik danışma türleri.

 • EB505 Grup Sürecinde Psikolojik Danışma   

Bireylere süpervizyon altında lider ya da yardımcı lider olarak bir grubu yönetebilme becerisinin  kazandırılması

 • EB506 Aile Danışmanlığı                                     

Aile arasındaki etkileşim, aile yaşam örüntüsü, boşanma, yaşam olaylarının aile üzerindeki etkisi ve  aile ile görüşme teknikleri.

 • EB507 Kariyer Danışmanlığı                            

Meslek kavramı, mesleğin nitelikleri, meslek seçimi kuramları ve meslek seçimini etkileyen faktörler, mesleğe yöneltmenin önemi ve mesleğe yöneltme sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlar.

 • EB510 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları     

Çağdaş psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavramlar, ilke ve teknikler.

 • EB511 Cinsel Sağlık Eğitimi                       

Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kavramı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma.

 • EB512 Endüstride Psikolojik Danışma     

Endüstri ortamında çalışanlar arasında çatışmaların çözümü, motivasyon ve personel seçimi.

 • EB513 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler, genel uygulama standartları, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.

 • EB514 Farklı Kültürlerde Psikolojik Danışma   

Farklı kültürlerdeki bireylerin özelliklerinin tanımlanması, psikolojik danışma süreci içinde kültürel farklılıkların önemi.

 • EB515 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar ve Başa Çıkma                  

Çocukluk dönemi sorunları, çocuklarla bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma becerileri.

 • EB516 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması                   

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

 • EB517 Temel Psikolojik Danışma Becerileri                                                       

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

 • EB518 Krize Müdahale                                                                                          

Krizi ele alma beceri ve teknikleri. Eğitim ortamlarında kriz planı ve yönetimi. Özel kriz durumları ve destekleyicilerin korunması.

 • EB519 Grup Rehberliği                                                                                        

Grup süreci ile bir gruba bilgi ve becerilerin kazandırılması için gereken teknik ve beceriler, grup rehberliği programlarının incelenmesi ve  bir grup rehberliği programı geliştirme ve uygulama.

 • EB521 Gelişim ve Öğrenme                     

Eğitimin Psikolojik temelleri, insan gelişiminin çeşitli boyutları (bilişsel, sosyal, psikolojik, fiziksel, ahlaki)öğrenme kuramları, öğrenme süreci, öğrenmenin ilke ve teknikleri, öğrenmede bireysel farklılıklar, ergenlik psikolojisi, kişilik dinamiği, eğitim-öğretim etkinliklerinde öğrenme, motivasyon, pekiştireç, düşünme ve problem çözme, etkin çalışma becerileri.

 • EB533 İnsan İlişkileri ve İletişim

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

 • EB534 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri                                                                                              

Bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle baş etme yolları.

 • EB535 Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                                                                          

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi. Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlikleri çalışmalarının yapılması.

 • EB536 Rehberlik ve Psikolojik Danışma                                                                                                            

Psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin temel kavram ve ilkeler, psikolojik danışma ve rehberliğin tarihçesi, alanı ve dalları, kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular.

 • EB800-851 Uzmanlık Alanı        

Yüksek lisans öğrencilerine, yüksek lisans programı kapsamı dışında kalan konu ve özel ilgi alanlarına  ilişkin ayrıntıları açıklamak amacına yönelik bir ders. Danışmanlar, yüksek lisans öğrencileri ile yüksek lisans çalışmalarına ilişkin sorunları tartışırlar ve onları belirli araştırma alanlarında yeni düşünceler üretebilecek şekilde yönlendirirler. Dersin temel amacı Eğitim Bilimleri alanındaki araştırmalara katkı yapmaktır.

 • EB598 Yüksek Lisans Tezi                          

Öğrencinin özel ilgi alanına yönelik olarak seçilmiş, danışmanının denetiminde özgün bir projenin hazırlanıp tamamlanması.

 • EB700-750 Seminer                              

Anabilim dalındaki çeşitli konularla ilgili bağımsız çalışma. Çalışmaların bölümde düzenlenen seminerde sunulması ve tartışılması.

 • EB500 Araştırma Yöntemleri                          

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi.

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

 

Ders adı                                                                                                                                              Kredi               AKTS

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                 3                             8

Seçmeli Ders                                                                                                                                  3                            8

Seçmeli Ders                                                                                                                                  3                            8

Seçmeli Ders                                                                                                                                  3                            8

EB505                   Grup Sürecinde Psikolojik Danışma                                                         3                            8

EB562                   Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım                                                          3                             8

EB500                   Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik                                                     3                             6

EB503                   Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri                                                       3                             8

EB506                   Aile Danışmanlığı                                                                                           3                             8

EB510                   Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları                                                      3                             8

EB515                   Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar ve Başa Çıkma                 3                             8

EB516                   Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması                               3                             8

EB517                   Temel Psikolojik Danışma Becerileri                                                          3                            8

EB518                   Krize Müdahale                                                                                                3                            8

EB519                   Grup Rehberliği                                                                                                3                            8

EB535                   Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                                3                             8

EB751                   Dönem Projesi                                                                                                 0                             0

 

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 • EB503 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri.

 • EB505 Grup Sürecinde Psikolojik Danışma   

Bireylere süpervizyon altında lider ya da yardımcı lider olarak bir grubu yönetebilme becerisinin kazandırılması

 • EB506 Aile Danışmanlığı                                  

Aile arasındaki etkileşim, aile yaşam örüntüsü, boşanma, yaşam olaylarının aile üzerindeki etkisi ve  aile ile görüşme teknikleri.

 • EB510 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları     

Çağdaş psikolojik danışma kuram ve yaklaşımları, bu kuram ve yaklaşımların temelini oluşturan kavramlar, ilke ve teknikler.

 • EB515 Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar ve Başa Çıkma                  

Çocukluk dönemi sorunları, çocuklarla bireysel psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma becerileri.

 • EB516 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması                       

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim okullarındaki eğitsel, mesleki, kişisel rehberlik etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması, çeşitli konularda grup rehberliği programlarının geliştirilerek uygulanması.

 • EB517 Temel Psikolojik Danışma Becerileri                                                        

Psikolojik danışma ilkeleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin örnek uygulamaları.

 • EB518 Krize Müdahale                                                                                          

Krizi ele alma beceri ve teknikleri. Eğitim ortamlarında kriz planı ve yönetimi. Özel kriz durumları ve destekleyicilerin korunması.

 • EB519 Grup Rehberliği                                                                                         

Grup süreci ile bir gruba bilgi ve becerilerin kazandırılması için gereken teknik ve beceriler, grup rehberliği programlarının incelenmesi ve  bir grup rehberliği programı geliştirme ve uygulama.

 • EB535 Bireyi Tanıma Teknikleri                                                                                                                          

Psikolojik testlere ilişkin temel kavram ve ilkeler, bireysel ve grup zeka testleri, başarı, yetenek ve kişilik testleri, ilgi envanterleri, bazı test ve envanterlerin uygulanması ve değerlendirilmesi. Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlikleri çalışmalarının yapılması.

 • EB751-799 Dönem Projesi              

Bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürülen bir dönemlik proje çalışması. Proje konusu öğrenci ve danışman tarafından saptanır. Dönem sonunda projeye ilişkin yazılı bir rapor sunulur.

 • EB500 Araştırma Yöntemleri                          

Bilimsel araştırmalarda yöntem bilim, temel kavramlar ve paradigmalar (pozitivist-post modern), bilimsel araştırma probleminin fark edilmesi ve tanımlanması, nicel ve nitel araştırma türleri; ver toplama yöntem ve teknikleri, ölçek türleri ve ölçek geliştirme yaklaşımları, geçerlik ve güvenirlik sağlama, evren ve örneklem belirleme; veri çeşitleme ve çözümleme teknikleri, işlenmiş verilerin yorumu tartışılması ve yargı çıkarma, bilimsel araştırma öneri ve raporlarının hazırlanması; bilim etiği, kaynak kullanma ve kaynak gösterme; I. ve II. Derece kaynakların gösterilmesi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı